I min behandling ønsker jeg at formidle bevægelse til de områder af kroppens væv, der ikke kan bevæge sig. Fastlåsthed og begrænsning, både fysisk og mentalt, kan sætte sig til sygdomme. Har vi modet til at slippe vore begrænsninger og fastlåste fysik, tanker og adfærd, tror jeg, vi også kan slippe sygdomme. Jeg forsøger i min behandling at formidle bevægelsen, men det er op til den enkelte at bruge friheden i bevægelsen og tage det modige skridt, at vende ryggen til begrænsningerne.

Jeg tror, de flest af os har et dybt ønske om at finde de oprindelige, grundlæggende sider af os selv. Som musikstykker kan fortolkes forskelligt alt efter, hvem der lytter, prøver jeg at finde grundtonen hos min klient.

Jeg har arbejdet på sygehuse både psykiatrisk og somatisk, i kommuner, på hjælpemiddelcentral og et mindre behandlingshjem. Jeg har arbejdet både som menig ergoterapeut og leder, som kursuskoordinator/underviser og visitator. Meget af det, jeg har lavet som ergoterapeut har haft et forebyggende sigte.

Jeg havde længe tænkt, at jeg gerne ville noget andet med mit arbejdsliv end ergoterapi. Jeg havde brug for at gøre noget, hvor jeg kunne være mere fri i min tankegang og mine behandlinger. Jeg har siden 2004 haft selvstændig virksomhed og arbejder i dag med Strukturel Integration, Kranio-Sakral terapi og Chok og Traume terapi.

Som ”underlægningsmusik” til alle behandlingsformerne ligger Rosenbergteknikken og Tensegrity.

Hanne Andreassen: f. 1956. Uddannet ergoterapeut i 1983 med mange års erfaring – blandt andet som ledende ergoterapeut på Haderslev sygehus. Uddannet fra Stanley Rosenberg Institut, Tom Myers Kinesis Myofascial Integration Institut i USA og Psykolog Ulla Rung Weeke. Selvstændig praksis siden 2004.